Videá

Archeologický projekt Mosfell: Vikingská krajina

Archeologický projekt Mosfell: Vikingská krajina

Archeologický projekt Mosfell je interdisciplinárny výskumný projekt využívajúci nástroje histórie, archeológie, antropológie, forenznej vedy, environmentalistiky a ságy. Práca poskytuje obraz o ľudskom bývaní a zmene životného prostredia v regióne Mosfell na juhozápade Islandu. Údolie Mosfell (Mosfellsdalur), okolité vysočiny a nížinné pobrežné oblasti sú údolným systémom, to znamená ako vzájomne prepojená séria prírodných a človekom vytvorených kúskov, ktoré sa od obdobia osídlenia v deviatom storočí alebo obdobia landnám vyvinuli do obdobia fungujúca islandská komunita vikingského veku. Zameraním na tento údolný systém je úlohou odhaliť pravek a ranú históriu regiónu; zhromaždiť údaje, ktoré poskytujú dôkladné pochopenie toho, ako sa tento vidiek alebo krajina vyvíjali od svojich najranejších začiatkov. Archeologický projekt Mosfell má dôsledky pre rozsiahlejšie štúdium vikingského veku a neskôr stredovekého Islandu, ako aj pre severoatlantický svet.

Tím, ktorý stojí za projektom, vytvoril o projekte video s názvom Vikingská krajina. Bol rozdelený na šesť častí:

Ďalšie informácie nájdete na stránke

Vikingská stránka - od profesora UCLA Jesse Byocka

Webová stránka Mosfell Archaeological Project


Pozri si video: 4 Úžasné archeologické nedávné objevy (December 2021).