Články

Pôvod známok murárov v románskych budovách v Anglicku

Pôvod známok murárov v románskych budovách v Anglicku

Pôvod známok murárov v románskych budovách v Anglicku

Autor: Jennifer S. Alexander

Stredoveká archeológia, Zväzok 51 (2007)

Abstrakt: Zednářské značky sa dajú nájsť na kamenných budovách, kde je kameň vysoko upravený, avšak dátum zavedenia tohto postupu do Anglicka ešte nebol stanovený. Budovy z anglosaského obdobia zobrazujú známky, nie je však jasné, či Normani tento koncept zaviedli, alebo bol prítomný v anglosaskom období. Štruktúra budov z oboch strán dobytia a z rímskych miest sa preto analyzuje, aby sa určil dátum zavedenia, pričom sa urobia porovnania s budovami zo začiatku 11. storočia v Európe. Pretože stupeň povrchovej úpravy kamenárstva úzko súvisí s používaním značiek, uvažuje sa s úpravou kamenárstva v 11. storočí a v staršom anglosaskom období a s pripomienkami k organizácii stavebného a kamenárskeho priemyslu polovica 11. storočia.


Pozri si video: Život v Anglii - TIPY počasí, banka, jídlo, doprava. (Október 2021).