Články

Mesto York a jeho „hra súťaží“

Mesto York a jeho „hra súťaží“

Mesto York a jeho „hra súťaží“

Peter Meredith

Ranné divadlo, Zväzok 3 (2000)

Abstrakt: Tento príspevok najskôr predstavuje stručný prehľad fyzického rastu a postavenia Yorku ako obchodného mesta a samostatnej župy a jeho vzťahov s monarchiou tak, ako sú uvedené v kráľovských heslách. Potom pokračuje v skúmaní vzniku svojej hry od nejasných začiatkov na konci štrnásteho storočia a skúmaniu meniacej sa povahy hry počas jej takmer 200-ročnej existencie. Príspevok je ukončený vyšetrovaním zániku divadla Play na konci šestnásteho storočia. Príspevok v celom rozsahu zdôrazňuje nestabilitu dôkazov a potrebu otvorenej mysle a naznačuje, že táto podstatná absencia uzavretia zachováva hodnotu pokračujúceho vedeckého skúmania.


Pozri si video: Sub Interview with Dimashs parents at Nur Tiley, 2020 (Septembra 2021).