Články

Prípady a doložky: Jazyk vylúčenia v Byzancii

Prípady a doložky: Jazyk vylúčenia v Byzancii

Prípady a doložky: Jazyk vylúčenia v Byzancii

Rosemary Morris

Tolerancia a represie v stredoveku (2002)

Úvod: Kultúrna história hnevu, podobne ako humor, je históriou, ktorá nás zavedie ku koreňu definície toho druhého. Výsledkom hnevu je často vyhlásenie, že konkrétny cieľ zúrivosti je skupine, ku ktorej sa človek pripája, cudzí; či už je to definované národnosťou, rasou, náboženstvom alebo sexuálnou orientáciou. Štúdiom jazyka hnevu a urážky v konkrétnom historickom kontexte je teda možné dospieť k určitým identifikáciám viery a postojov, ktoré skupiny súčasnej spoločnosti neakceptujú ani netolerujú.

Zachovanie urážky je však v skutočnosti dosť zložitá záležitosť. V prípade urážok sú vtipy (ktoré opäť poskytujú dobrý zdroj sociálnej alebo etnickej identifikácie) v zásade ústnu formu. Urážky sa, samozrejme, dajú zapisovať, ale vždy je to nebezpečnejšia zábava, ako ich len kričať. Štúdium písomných urážok je teda v skutočnosti aspektom oveľa širšej oblasti záujmu historikov: proces, ktorým sa okolnosti a okolnosti, za ktorých sa pôvodne ústne procesy prenášajú do písma, prejavujú.


Pozri si video: Otomani versus krestane E01 (Október 2021).