Články

Minsterské kostoly v Beverley, Ripone a Southwelle 1066-c. 1300

Minsterské kostoly v Beverley, Ripone a Southwelle 1066-c. 1300

Minsterské kostoly v Beverley, Ripone a Southwelle 1066-c. 1300

Autor: Ian Stuart Sharp

PhD dizertačná práca, University of Hull, 2009

Úvod: Táto práca sa zaoberá komparatívnou štúdiou troch cirkevných zborov, patriacich do Beverly, Ripon a Southwell, z obdobia 1066-c. Bude sa usilovať o zistenie priebehu ich inštitucionálneho vývoja v danom období, o úlohe, ktorú zohrávali v Yorkskej arcidiecéze, a dopadov zmien v tomto období na ich inštitucionálnu identitu, a to individuálne i kolektívne. Ako štúdia nekatedrálnych inštitúcií po dobytí sa nevyhnutne dotkne aj vzťahu medzi centrálnou a miestnou mocou, dynamiky inštitucionálnych zmien a mechanizmov použitých na rozšírenie arcibiskupskej moci.


Pozri si video: Croato per principianti (Október 2021).