Články

Mírmannsova sága: Prvá stará seversko-islandská hagiografická romanca?

Mírmannsova sága: Prvá stará seversko-islandská hagiografická romanca?

Mírmannsova sága: Prvá stará seversko-islandská hagiografická romanca?

Autor: Sverrir Tómasson

Romantika a láska v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku Islandské eseje na počesť Marianne Kalinke, editovali Kirsten Wolf a Johanna Denzin (Cornell University Library, 2008)

Úvod: Zdá sa, že stredovekí islandskí autori si občas boli úplne vedomí, že hranice ich textov neboli pevne stanovené v rigidnom historickom alebo všeobecnom rámci, ale mohli a mali by sa meniť podľa predmetu úpravy. Život ich vyvolených svätých nebol zaznamenaný striktne podľa svetských skúseností svätých; skôr boli vybrané a zaznamenané obzvlášť chvályhodné udalosti, aby poslucháčom poskytli príklady svätého života. Život svätca je samozrejme klasifikovaný ako biografia, ale jeho zahrnutie zázrakov, ktoré sa stali počas alebo po živote svätca, tiež skúša hranice textových hraníc.


Pozri si video: All the Eurovision Song Contest stars in The story of Fire Saga (Septembra 2021).