Články

Židovský pietizmus súfijského typu: osobitný trend mystiky v stredovekom Egypte

Židovský pietizmus súfijského typu: osobitný trend mystiky v stredovekom Egypte

Židovský pietizmus súfijského typu: osobitný trend mystiky v stredovekom Egypte

Autor: Mireille Loubet

Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem, Zväzok 7 (2000)

Úvod: Účelom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na málo známy trend v judaizme, ktorý sa vyvinul v stredovekej židovskej komunite v Káhire, a tvorí pozadie rukopisu, ktorý prekladám.

Stručný opis charakteristík tohto rukopisu bude slúžiť ako úvod do môjho prístupu, ktorého cieľom je osvetliť úspešné stretnutie medzi islamom a judaizmom. Táto náboženská symbióza, akokoľvek je prekvapujúca, predstavuje rámec „pietistického“ hnutia a presahuje podstatu samotného rukopisu; demonštruje tiež hlbokú dôležitosť prvého prípadu a jeho hodnotu. Z týchto dôvodov by sa nemalo ignorovať v čase, keď sa začal medzináboženský dialóg, ale keď sú prípady zmysluplného kontaktu stále zriedkavé.