Články

Etické pohľady na Ibn Miskawayh a Akvinského

Etické pohľady na Ibn Miskawayh a Akvinského

Etické pohľady na Ibn Miskawayh a Akvinského

Hamid Reza Alavi

Filozofické práce a prehľad Zv. 1: 4 (2009)

Abstrakt: Ibn Miskawayh je jedným z najväčších iránskych moslimských filozofov v jedenástom storočí. Jeho názory najmä na etiku sú veľmi slávne a dôležité. Na druhej strane je Tomáš Akvinský najväčším kresťanským teológom a filozofom v trinástom storočí. Má tiež veľa slávnych a zaujímavých nápadov týkajúcich sa etiky. Štúdium týchto dvoch vedcov, predstaviteľov islamskej a kresťanskej filozofie, odhalí ich podobnosti týkajúce sa jednej z najdôležitejších častí filozofie, teda etiky. Cieľom tohto článku je získať a vysvetliť ich etické názory, aby bolo možné určiť spoločný model islamskej a kresťanskej etiky, ktorý by bol použiteľný pre všetkých moslimských a kresťanských filozofov na svete.


Pozri si video: ETIKA NIKOMAKEA: PENGENALAN ETIKA - ARISTOTELES 1 (Septembra 2021).