Články

Pobrežná krajina a rané kresťanstvo v anglosaskom Northumbrii

Pobrežná krajina a rané kresťanstvo v anglosaskom Northumbrii

Pobrežná krajina a rané kresťanstvo v anglosaskom Northumbrii

David Petts

Estónsky vestník archeológie, Zväzok 13: 2 (2009)

Abstrakt: Tento príspevok skúma spôsoby, ktorými pobrežná krajina využívala ranú cirkev v anglosaskom Northumbrii. Pobrežné diaľnice boli kľúčovým prvkom spoločensko-politickej krajiny severomorského kráľovstva a v blízkosti mora sa nachádzalo mnoho kľúčových svetských a cirkevných mocenských centier. Rovnaká morská krajina však poskytovala aj umiestnenie zdanlivo vzdialených alebo izolovaných pustovní.

Tento príspevok skúma tento paradox a zdôrazňuje spôsob, akým boli také malé cirkevné miesta v skutočnosti úzko integrované do širšej mocenskej krajiny, a to prostredníctvom prípadových štúdií skúmajúcich oblasť okolo Bamburghu a Svätého ostrova v Northumberlande a Dunbaru v južnom Škótsku.


Pozri si video: Prečo je budhizmus pravdivý? (Septembra 2021).