Články

Holanďania a vek objavov

Holanďania a vek objavov

Európsky región známy ako nížiny (dnešné Belgicko a Holandsko) bol vo väčšine stredoveku stojatou vodou. Vojnové a manželské aliancie rozšírili burgundskú kontrolu. V roku 1516 sa burgundský vojvoda Karol stal španielskym kráľom; o tri roky neskôr bol korunovaný za cisára Svätej ríše rímskej ako Karol V. Vytvorilo sa teda pevné spojenie medzi mocným Španielskom a relatívne slabými nížinami. Protestantská reformácia mala na Dolnú zem hlboký vplyv. Luteránstvo urobilo značné počiatočné zásahy, ale neskôr bolo v mnohých oblastiach nahradené kalvinizmom. Španielski predstavitelia však odolali protestantským výdobytkom, často brutálnym prenasledovaním. Odpor sa rýchlo vyvíjal, najmä preto, že narastali obavy z ohovárania zavedenia obávanej španielskej inkvizície. Vášne sa neutíšili, keď horlivý katolík Filip II. V roku 1555 zdedil nížinu. Povstanie vypuklo v roku 1568, keď sa šľachtici spojili pod Vilémom Oranžským (Viliam Tichý). Pamätná udalosť sa stala v roku 1574, keď severní Holanďania otvorili hrádze (ochranné morské múry), aby umožnili ich flotile plaviť sa po zaplavených farmách na obranu obkľúčeného Leidenu. Južné oblasti, prevažne katolícke, sa vrátili do španielskeho záhybu ako Španielske Holandsko. Španieli by uznali holandskú nezávislosť až do konca tridsaťročnej vojny v roku 1648.Holandský prieskum a kolonizácia1600 -te roky boli pre Holanďanov zlatou érou, rovnako ako 1500 -ky pre Španielov. Holandská spoločnosť sa ďalej vyznamenala tým, že sa stala útočiskom pre utláčaných a otvorila svoje brány francúzskym hugenotom a Židom z Pyrenejského polostrova. Holanďania začali zapĺňať zívajúce silové vákuum v Novom svete a v Ázii. Keďže španielska sila ubúdala po porážke Armady (1588), holandskí „morskí žobráci“ začali loviť zle bránené španielske a portugalské majetky. Medzi najdôležitejšie prvky holandského vstupu na strednú etapu patria tieto:

 • Holandská východoindická spoločnosť (založená roku 1602) bola vytvorená s cieľom nájsť čistú vodnú cestu do Ázie a obsadiť nenárokované krajiny, ktoré pri tom objavila. Spoločnosť rýchlo rástla a vytlačila konkurenčné mocnosti Španielska, Portugalska, Francúzska a Anglicka zo súčasnej Indonézie. V roku 1609 bol anglický navigátor Henry Hudson vyslaný na prieskumnú cestu do Severnej Ameriky.
 • V roku 1614 založili obchodné skupiny v Hoorne a Amsterdame spoločnosť New Netherland Company a od holandskej vlády získala trojročný monopol na obsadzovanie území medzi Novým Francúzskom a anglickými nárokmi vo Virgínii. V nasledujúcom roku bola postavená pevnosť Fort Orange v blízkosti miesta, kde sa nachádza súčasný Albany. Spoločnosť obchodovala s kožušinovým obchodom so ziskom, ale ich charta nebola obnovená, pretože do tejto oblasti sa nechalo zlákať niekoľko osadníkov. Holandská vláda bola presvedčená, že na udržanie majetku Nového sveta proti francúzskej a anglickej konkurencii sú potrebné trvalé osídlenia.
 • V roku 1621 bola založená Holandská západoindická spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti v západnej Afrike a na západnej pologuli. Investori, držitelia 24-ročného monopolu, sa najskôr presťahovali, aby založili trvalé osídlenie na pozemkoch, ktoré predtým patrili spoločnosti New Netherland Company. V roku 1624 loď flámskych Valónov odplávala do Nového sveta a potom sa rozšírila po celom nároku. Osady sa začali pozdĺž riek Delaware, Connecticut a Hudson, ako aj pri ústí rieky Hudson. Od začiatku boli odľahlé podniky neustále ohrozované útokom Indov a väčšina z nich bola opustená. Ťažisko holandskej činnosti sa sústredilo na Nové Holandsko a v menšej miere na Fort Orange.
 • V roku 1634 sa Holanďania zmocnili španielskeho majetku v Západnej Indii; tieto ostrovy boli základom toho, čo bolo neskôr známe ako Holandské Antily.

Holanďania a vek objavov - história

Po tomto zadaní by ste mali byť schopní definovať a prediskutovať nasledujúce pojmy:

 • Princ Henry „Navigátor“, Krištof Kolumbus, Eratosthenes, Marco Polo, kráľovná Izabela Kastílska, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan

Mali by ste tiež zvážiť nasledujúce záležitosti:

 • Prečo Portugalci podnikli prieskum mora?
 • Ako si mohli stredovekí Európania byť takí istí, že Zem je guľa?
 • Ako Eratosthenes určil vzdialenosť okolo Zeme?
 • Prečo Kolumbus veril, že tradičné predstavy o vzdialenosti okolo Zeme sú nesprávne?

Môžete sa tiež zamyslieť nad niektorými záležitosťami, ktoré sme priamo neriešili:

 • Ak už toľko ľudí vedelo o existencii krajiny na západe, čo robilo Kolumbovu objavnú cestu významnou?
 • Čo spôsobilo tento výbuch aktivity, ktorý nazývame Vek objavovania a skúmania?
 • Prebiehali v rámci Európy ďalšie „cesty za poznaním a prieskumom“?

Strava Európanov v stredoveku bola dosť nevýrazná. Aspoň si to mysleli a boli ochotní zaplatiť vysokú cenu za aromatické korenie dovážané z východu. Klinčeky, tamarind, muškátový oriešok, škorica, nové korenie, muškátový oriešok, šafran, biele a čierne korenie, aníz a dokonca cukor pochádzajúci z Indie a Indonézie poskytli obchodný tovar, ktorý viedol k veľkej sieti obchodných trás, ktoré sa rozšírili po celom euroázijskom a africkom kontinente . Európa bola na západnom konci tejto siete a po prechode toľkými rukami boli korenie, ktoré tam dorazilo, dosť drahé. Talianske obchodné štáty-Janov, Pisa, Benátky, Neapol, Palermo-založili obchodné stanice vo východnom Stredomorí a pri pobreží Čierneho mora a boli to oni, kto nosil korenie na poslednom úseku svojho cestu do Európy a boli to práve oni, kto tie koreniny predal za vysokú cenu a s veľkým ziskom.

Mnoho ďalších európskych štátov závidelo talianskym mestským štátom najmä preto, že nákup korenia vyčerpával ich ekonomiky zlata a striebra. V polovici pätnásteho storočia sa portugalská vláda rozhodla pokúsiť sa obísť Talianov a ďalších stredných mužov a nájsť čistú vodnú cestu k zdroju týchto korení. Pod vedením princa Henryho „Navigátora“ (1394-1460) boli od roku 1418 každoročne vysielané na juh dobre naplánované expedície, aby preskúmali africké pobrežie a založili pevnosti a obchodné stanice v celom rozsahu. Do roku 1444 sa dostali na Kapverdy a vybudovali si prosperujúci obchod so zlatom, slonovinou a ďalším tovarom. V roku 1487 Bartolomeo Dias obehol Mys dobrej nádeje a vysvitlo, že námorné cesty do Indie sú čisté.

Španielsko nebolo šťastné z perspektívy, že jeho malý sused získa kontrolu nad obchodom, ktorý z neho urobí najbohatšie kráľovstvo v Európe, ale španielski vládcovia s tým mohli urobiť len málo. Pripravovali sa na kampaň, ktorá mala vyhnať moslimov z posledného kúska územia, ktoré vzali kresťanom pred takmer osemsto rokmi, a mali veľmi málo peňazí na investovanie do niečoho iného. Tu vstupuje Krištof Kolumbus. Existuje veľa mylných predstáv o Kolumbovi, že by bolo dobré objasniť to. Najčastejšou mylnou predstavou je, že Columbus veril, že svet je guľatý a všetci ostatní si myslia, že je plochý.

V skutočnosti každý vedel, že Zem je guľa. Králi boli zvyčajne zobrazovaní na minciach a inde, držali palicu a loptu. Palica je žezlo a lopta je orbis terrarum, symbol „sféry zeme“. Malý krížik na vrchole označuje polohu Jeruzalema a pásy v tvare T predstavujú rozdelenie kontinentov Afriky, Ázie a Európy.

Navyše väčšina vzdelaných Európanov mala celkom dobrú predstavu o tom, aká veľká je Zem. To bolo dosť dômyselne určené asi v roku 240 pred n. L. Eratosthenesom, učencom knižnice a múzea v Alexandrii.

Nejakú vzdialenosť južne od Alexandrie bola veľmi hlboká a veľmi rovná studňa, v skutočnosti taká hlboká, že slnečné svetlo dosiahlo svoje dno iba napoludnie v jeden deň v roku. Eratosthenes videl, že studňa musí smerovať priamo do stredu Zeme, a preto bolo slnko presne nad touto studňou iba v tom istom čase počas roka. Prišiel na to, že slnko je tak ďaleko, že jeho lúče sú takmer rovnobežné, keď sa dostanú na Zem, a že poludnie príde v rovnakom čase ako pri studni na akomkoľvek mieste priamo na sever alebo na juh. Postavil vysoký a rovný stĺp v určitej vzdialenosti severne od studne, vyvážený tak, aby aj on ukazoval do stredu Zeme. Potom počkal do poludnia a potom zmeral dĺžku tieňa vrhaného pólom.

Potom už bolo všetko celkom jednoduché. Poznal výšku pólu a dĺžku tieňa, takže mal dve strany trojuholníka a pól bol kolmý na zemský povrch, takže mal vnútorný uhol deväťdesiat stupňov. Vďaka tomu bolo ľahké vypočítať uhol A tvorený pólom a slnečnými lúčmi. Vedel, že keď priama čiara pretína dve rovnobežné čiary, sú vytvorené opačné uhly rovnaké, potom vedel, aký je uhol medzi jeho pólom, stredom zeme a hlbokou studňou. Pretože poznal vzdialenosť medzi svojim pólom a hlbokou studňou, vedel, že vzdialenosť má rovnaký vzťah k vzdialenosti okolo Zeme ako uhol A k obvodu kruhu. Quod erat demonstrandum.

Storočie predtým benátsky obchodník menom Marco Polo cestoval do Číny a späť a zanechal podrobný popis svojich ciest, takže ľudia mali celkom dobrú predstavu o tom, ako ďaleko je to z Európy do Číny a Indie. Nebolo ťažké odpočítať túto vzdialenosť od obvodu Zeme a uvedomiť si, že do Indie sa budete musieť plaviť po dlhej ceste.

Kde teda príde Columbus? Columbus bol skúsený navigátor z talianskeho mesta Janov, ktorý nejaký čas študoval geografiu a staré cestovné účty, vrátane Marca Pola. Prišiel s podivnou myšlienkou, že Zem nie je okrúhla, ale má tvar vajíčka, že ju starovekí geografi merali dlhú cestu (od severu na juh) a že jej obvod bol oveľa menší, keď sa meral od východu na západ. Jeho čísla ukázali, že to bola pomerne ľahká plachta z Kanárskych ostrovov (kde vždy fúkal priaznivý vietor na západ) do Indie.

Existuje niekoľko veľmi dobrých dôvodov na to, aby sa jeho teórie o tvare Zeme považovali za viac než len krkolomné, ale väčšina ľudí, ktorých tieto veci zaujímali, vedela, že na západe nie je taká veľká pevnina. . Vikingovia v roku 1000 preskúmali časť pobrežia Severnej Ameriky a založili kolónie v Grónsku, na Novom Zélande a na ostrovoch v ústí rieky Svätého Vavrinca, kolónie, ktoré vydržali dlho. Vikingovia navyše zostavili správy o týchto prieskumoch a osadách, účty, ktoré boli relatívne známe aspoň v severnej Európe a na Islande. Okrem toho more okolo ústia svätého Vavrinca (Grand Banks sa hemžilo morským životom a portugalskí rybári a treskoví veľrybári lovili tieto vody (a zakladali spracovateľské stanice na pobreží) mnoho rokov. Európania o tom vedeli táto zemská masa, ale väčšina si bola istá, že to nie je ani Čína, ani India.

Napriek tomu bola kastílska kráľovná Isabela ochotná riskovať, aj keď to bolo na dlhé trate, pokúsiť sa poraziť Portugalcov k bohatstvu Orientu. Dala Columbusovi tri staré a deravé lode-najmenšie, ktoré nie sú väčšie ako moderný záchranný čln-a vyprázdnila väzenie v malom meste, aby mu poskytlo posádku. Pokračoval na juh na Kanárske ostrovy, opravil svoje malé lode, nabral zásoby a potom zachytil západný vietor 6. septembra 1492. Na jeden z ostrovov Bahamy pristál 12. októbra, cesta trvala niečo málo cez päť týždňov. . Po nejakom prieskume a zanechajúc za sebou malú pevnosť a posádku sa vrátil do Španielska. Vylodil sa 15. marca 1493 a oznámil, že sa dostal do Indie. Neverilo mu príliš veľa ľudí, ale Španielsku stačilo požiadať pápeža o súdny príkaz proti tomu, aby Portugalci pokračovali v plavbe na východ do územia, o ktorom Španieli tvrdili, že je teraz ich územím.

Toto diplomatické hádanie však netrvalo dlho a v roku 1497 malá portugalská flotila pod velením Vasca da Gamu absolvovala spiatočnú cestu z Lisabonu do Kalkaty a späť. V tom istom roku preskúmal John Cabot z Anglicka pobrežie Severnej Ameriky. V roku 1501 portugalská expedícia pod velením Ameriga Vespucciho z talianskeho mesta Florencia preskúmala juhoamerické pobrežie. Vespucci neskôr zverejnil svoj záver, že táto západná pevnina je veľkým kontinentom a geografi čoskoro začali tento kontinent nazývať Amerika. Nakoniec sa v rokoch 1519-1522 španielskej flotile pod velením Ferdinanda Magellana podarilo úplne preplávať celý svet.

V nasledujúcich rokoch ovládli svetové námorné cesty európske flotily-najskôr španielske a portugalské a potom francúzske, anglické a holandské. Tam, kde bolo miestne obyvateľstvo husté, zakladali na ostrovoch na pobreží opevnené osady, ale tam, kde sa miestni obyvatelia nedokázali účinne brániť, sa presťahovali do vnútrozemia pozdĺž riek, aby založili kolónie a využili bohaté zdroje tejto panenskej krajiny.

ÚLOHY

POŽADOVANÉ ÚLOHY

Existuje textový prehľad veku objavovania a skúmania, ktorý vám poskytne prehľad o období a pohybe. Webová stránka Discoverers Web ponúka množstvo odkazov na úplné diskusie o niekoľkých veciach, na ktoré sme sa iba dotkli. Kongresová knižnica konečne namontovala veľkú expozíciu s názvom 1492, ktorú sa oplatí vidieť.

ODPORÚČANÉ ÚLOHY

Ak máte čas, možno by ste chceli začať s návštevou Expo98, tohtoročného svetového veľtrhu, ktorý sa koná v portugalskom Lisabone a je venovaný svetovým oceánom. Stránka je stále vo výstavbe, ale je zábavné ju skúmať. Nezabudnite vidieť Portugalský pavilón, ktorý bude predstavovať portugalský príspevok k otvoreniu svetových námorných ciest. Veľa sa o znalostiach geografie v čase Kolumba môžete dozvedieť návštevou expozície Rozširujúce obzory.


Holanďania a vek objavov - história

V roku 1609, dva roky potom, čo anglickí osadníci založili kolóniu Jamestown vo Virgínii, najala Holandská východoindická spoločnosť anglického námorníka Henryho Hudsona, aby našiel severovýchodný priechod do Indie. Po neúspešnom hľadaní trasy nad Nórskom obrátil Hudson svoju loď na západ a plavil sa cez Atlantik. Hudson dúfal, že objaví „severozápadný priechod“, ktorý by lodi umožnil prekročiť celý severoamerický kontinent a získať prístup do Tichého oceánu a odtiaľ do Indie. Po príchode z pobrežia mysu Cod nakoniec Hudson vplával do ústia veľkej rieky, dnes nazývanej rieka Hudson. Hudson sa dostal až do dnešného Albany, kým sa rieka stala príliš plytkou na to, aby jeho loď mohla pokračovať na sever, sa Hudson vrátil do Európy a nárokoval si celé holandské údolie rieky Hudson pre svojich holandských zamestnávateľov.

Po neúspešných pokusoch o kolonizáciu holandský parlament prenajal „Západoindickú spoločnosť“, národnú akciovú spoločnosť, ktorá bude organizovať a dohliadať na všetky holandské podniky na západnej pologuli. V roku 1624 dorazilo do Severnej Ameriky sponzorovaných Západoindickou spoločnosťou a založilo osadu na dnešnom Manhattane. Rovnako ako anglickí kolonisti vo Virgínii sa však holandskí osadníci príliš nezaujímali o poľnohospodárstvo a zamerali sa na lukratívnejší obchod s kožušinou. V roku 1626 prišiel na Manhattan generálny riaditeľ Peter Minuit, ktorého Západoindická spoločnosť poverila správou bojujúcej kolónie. Minuit „kúpil“ ostrov Manhattan od pôvodných indiánskych indiánov za dnes už legendárnu cenu 60 guldenov, formálne založil Nový Amsterdam a konsolidoval a posilnil pevnosť nachádzajúcu sa ďaleko nad riekou Hudson s názvom Fort Orange. Kolónia rástla pomaly, pretože osadníci reagujúci na veľkorysé politiky udeľovania pozemkov a obchodu sa pomaly šírili na sever k rieke Hudson.

Pomalá expanzia Nového Holandska však spôsobila konflikty s anglickými kolonistami a domorodými Američanmi v regióne. V 30 -tych rokoch minulého storočia vyslal nový generálny riaditeľ Wouter van Twiller expedíciu z Nového Amsterdamu k rieke Connecticut do krajín, na ktoré si nárokovali anglickí osadníci. Tvárou v tvár perspektíve ozbrojeného konfliktu bol Twiller nútený ustúpiť a pripomenúť expedíciu, pričom stratil akékoľvek nároky na údolie Connecticutu. V hornom toku údolia Hudson v okolí Fort Orange (dnešný Albany), kde si potreby výnosného obchodu s kožušinou vyžadovali starostlivú politiku zmierenia s Irokézskou konfederáciou, holandské orgány zachovali mier, ale korupcia a laxná obchodná politika sužovali Oblasť. V dolnom údolí Hudson, kde viac kolonistov zakladalo malé farmy, sa domorodí Američania považovali za prekážky európskeho osídlenia. V tridsiatych a na začiatku štyridsiatych rokov minulého storočia holandský generálny riaditeľ uskutočnil brutálnu sériu kampaní proti pôvodným americkým pôvodným obyvateľom, pričom sa mu do značnej miery podarilo rozdrviť silu „riečnych indiánov“, ale podarilo sa mu tiež vytvoriť trpkú atmosféru napätia a podozrenia medzi Európski osadníci a domorodí Američania.


Rok 1640 znamenal pre kolóniu zlom. Západoindická spoločnosť sa vzdala svojho obchodného monopolu, čo umožnilo ďalším podnikateľom investovať v Novom Holandsku. Zisky prúdili do Amsterdamu a podnecovali novú ekonomickú aktivitu vo výrobe potravín, dreva, tabaku a nakoniec aj otrokov. V roku 1647 dorazil najúspešnejší z holandských generálnych riaditeľov do Nového Amsterdamu. Peter Stuyvesant našiel Nové Holandsko v rozklade. Starostlivosť predchádzajúceho generálneho riaditeľa o domorodých Američanov a hraničné konflikty s Angličanmi v Connecticute výrazne oslabili ostatné časti koloniálnej spoločnosti. Stuyvesant sa stal vírom činnosti, vydával edikty, reguloval krčmy, obmedzoval pašovanie a pokúšal sa prevziať autoritu svojho úradu nad obyvateľstvom zvyknutým na dlhý rad prevažne neúčinných generálov riaditeľa.

Nakoniec Stuyvesant uprel zrak na malé osady, ktoré sa vyvinuli pozdĺž údolia rieky Hudson medzi Fort Orange a New Amsterdam. V roku 1652 sa 60-70 osadníkov presťahovalo z Fort Orange do oblasti, kde sa Rondout Creek stretával s riekou Hudson, miestom dnešného Kingstonu. Osadníci obhospodarovali úrodné záplavové nížiny rieky Esopus bok po boku s indiánmi Esopus, pôvodnými osadníkmi tejto oblasti. Spory o pozemky nevyhnutne priviedli obe strany na pokraj vojny, keď sa Európania aj Indiáni z Esopusu zapojili do drobného vandalizmu a únosu. V roku 1657, keď generálny riaditeľ Stuyvesant videl strategickú praktickosť pevnosti na polceste medzi Novým Amsterdamom a Fort Orange, poslal vojakov z Nového Amsterdamu, aby rozdrvili indiánov Esopus a pomohli vybudovať palisádu so 40 domami pre osadníkov. Osadníci zobrali svoje stodoly a domy dolu a vzali ich do kopca k výbežku pod útesom s výhľadom na záplavovú rovinu Esopus Creek. Zrekonštruovali svoje domovy za 14 stôp vysokým múrom z kmeňov stromov narazených do zeme, čo vytvorilo obvod asi 1200 x 1300 stôp. Cez deň muži opustili svoju opevnenú dedinu, ktorú generálny riaditeľ Stuyvesant nazval „Wiltwyck“, aby išli von a obrábali svoje polia, pričom ženy a deti zostali do značnej miery uzavreté v palisáde. Dedinčania takto žili až do roku 1664, kedy mierová zmluva ukončila konflikt s indiánmi Esopusmi.

Napriek tomu, že Wiltwyck, druhá veľká osada založená severne od Nového Amsterdamu, rýchlo rástla, samotné úspechy Stuyvesantovej administratívy ohrozovali Nové Holandsko. Ukázalo sa, že kolónia je celkom výnosná, Nový Amsterdam sa vyvinul na prístavné mesto s 1 500 obyvateľmi a neuveriteľne rôznorodá populácia (iba 50 percent boli v skutočnosti holandskí kolonisti) v kolónii sa rozrástla z 2 000 v roku 1655 na takmer 9 000 v roku 1664. “Problémy „S domorodými Američanmi boli väčšinou preč a stabilné rodiny pomaly nahrádzali slobodných dobrodruhov, ktorí sa zaujímali iba o rýchle zisky. Nové Holandsko produkovalo pre Holanďanov obrovské bohatstvo a ostatné cudzie národy začali závidieť bohatstvu, ktoré prúdilo z údolia rieky Hudson.

Holanďania prehrali Nové Holandsko s Angličanmi počas druhej anglo-holandskej vojny v roku 1664 len niekoľko rokov po vzniku Wiltwycku. Na západnom pobreží Afriky sa britské charterové spoločnosti v roku 1663 stretli so silami holandskej západoindickej spoločnosti o práva na otrokov, slonovinu a zlato. Anglo-holandské vojny boli v skutočnosti viac o tom, kto bude, o otrokoch alebo slonovine. dominantná európska námorná veľmoc. Do roku 1664 sa Holanďania aj Angličania pripravovali na vojnu a anglický kráľ Karol udelil svojmu bratovi Jamesovi, vojvodovi z Yorku, rozsiahle americké územia, ktoré zahŕňali celé Nové Holandsko. James okamžite zdvihol malú flotilu a poslal ju do Nového Amsterdamu. Generálny riaditeľ Stuyvesant bez flotily alebo akejkoľvek skutočnej armády na obranu kolónie bol nútený bez boja odovzdať kolóniu anglickej vojnovej flotile. V septembri 1664 sa narodil New York, čím sa fakticky ukončilo priame zapojenie Holandska do Severnej Ameriky, aj keď na miestach ako Kingston je stále celkom jasne vidieť vplyv holandskej architektúry, plánovania a ľudového života.


SEVERNÁ RENESANCIA

Po vynájdení kníhtlače sa záujem o humanistické štúdie rozšíril do severnej Európy. Spisovatelia severnej renesancie, ako napríklad Erasmus a Thomas More, začali produkovať svoje vlastné tlačené diela, ktoré boli inšpirované klasickými autormi. Spisovatelia severnej renesancie boli silne ovplyvnení kresťanským humanizmom a produkovali diela, ktoré boli viac zamerané na kresťanské princípy a sociálnu reformu než talianski renesanční autori, ktorí boli vo svojom prístupe individualistickejší a sekulárnejší. Erazmus z Rotterdamu, holandský humanistický učenec, bol jedným z najznámejších zástancov kresťanského humanizmu. Vo svojej knihe, Chvála hlúposti, Erasmus použil evanjeliá na kritiku niekoľkých praktík katolíckej cirkvi, ako napríklad bohatstva biskupov. V evanjeliách boli apoštoli chudobní. Ak sa biskupi snažili byť ako apoštoli (ako o sebe tvrdili, že sú ich nástupcami), mali by byť aj chudobní. Erasmus týmto spôsobom použil klasický text na podporu sociálnej reformy.


Aký je vek objavu?

Vek objavu sa vzťahuje na obdobie medzi pätnástym a sedemnástym storočím, keď človek začal objavovať nové krajiny a skúmať svet. Tento vek, známy aj ako Vek prieskumu, zažil priame spojenie medzi Afrikou, Áziou, Amerikou a Oceániou. Plavby ľudí tohto veku pomohli pri vývoji prvých máp sveta.

Ľudia začali chápať, že na planéte, na ktorej žili, je viac, ako sa na prvý pohľad zdá, a začali skúmať jej záhady. Uvedomili si dôležitosť zemepisných šírok, dĺžok a nadmorských výšok a ich prepojenie náuka o mapovaní a určovaní polohy. Začali sa vymýšľať rôzne nástroje a zariadenia, ktoré mali prieskumníkov sprevádzať pri hľadaní nových miest a vytváraní mapy sveta. Ako sa objavovali existencie rôznych miest, Age of Discovery sledoval vytváranie obchodných vzťahov medzi kontinentmi Ázie, Afriky a Ameriky. Zlato, korenie a striebro boli v tej dobe hlavnými obchodnými položkami.

Pri skúmaní sveta hrali najdôležitejšiu úlohu Portugalci a Španieli. Portugalský moreplavec Vasco Da Gama objavil Indiu v roku 1498. Potom sa ostatní portugalskí prieskumníci začali presúvať na východ a objavili Čínu a jej susedné krajiny, čím nadviazali obchodné vzťahy s modernou Áziou. V roku 1522 Španiel Ferdinand Magellan ako prvý obišiel Zem. Angličania, Francúzi a Holanďania vstúpili na scénu navigácie koncom 16. storočia a pomohli objaviť Austráliu (1606), Nový Zéland (1642) a Havaj (1778). Medzitým, koncom 1500 a začiatkom 1600, Rusi objavili a zajali Sibír. Dá sa povedať, že geografické znalosti a mapy, ktoré dnes používame, vychádzajú zo zistení Age of Discovery.

Vek objavu siaha od druhej polovice pätnásteho storočia do začiatku polovice osemnásteho storočia. K tomuto názvu viedli počas tohto obdobia rôzne prelomové a progresívne objavy. K hlavným predstaviteľom tejto éry patria Krištof Kolumbus a Amerigo Vespucci. Ich objavovanie nových krajín otvorilo svetu nový súbor príležitostí. Viac ..


Holandská stavba lodí v zlatom veku

Richard W. Unger skúma, ako technická prevaha, objav výhod špecializácie v oblasti dizajnu a rozsiahle využitie tohto objavu umožnili holandskej nadvláde v európskom lodnom priemysle na začiatku sedemnásteho storočia.

Lodný priemysel bol jedným zo základných kameňov ekonomickej prosperity zlatého storočia. Do roku 1600 dominovalo na európskom trhu holandských staviteľov lodí, ktorí predávali svoje výrobky kupujúcim z baltskej Rigy do jadranského Benátska. Úspech tohto odvetvia bol založený na nákladoch na inováciu a technickej nadradenosti jeho produktu. Holandskí stavitelia lodí používali efektívnejšie stavebné metódy a vyrábali lode lepšieho dizajnu ako ich európski konkurenti. V pätnástom storočí však boli holandskí lodní majstri ďaleko za nimi. V tom čase nemeckí stavitelia vyrábali upravený hromotĺk, ktorý bol najúčinnejším hromadným dopravcom v severnej Európe. Títo hromotluci prinášali obilie z Baltu na Dolnú zem a odnášali soľ späť. Plne vybavená loď, ktorá bola prostriedkom na európsku expanziu, musela byť dovezená do Holandska z južnej Európy. Niesla kombináciu štvorcových a latexových plachiet, jej trup bol stredomorskej konštrukcie, pevnosť vychádzala z vnútorného rámu a nie z vonkajšieho obloženia.

Ak chcete pokračovať v čítaní tohto článku, budete si musieť kúpiť prístup k online archívu.

Ak ste si už zakúpili prístup alebo ste odberateľom archívu a tlače, uistite sa, že ste prihlásený.


Charterové spoločnosti

Za vlády tudorovských panovníkov sa nový život, odvážny dobrodružný duch zmocnil anglických obchodníkov a námorníkov. Takzvané „charterové spoločnosti“ alebo „regulované spoločnosti“ organizované v Anglicku v šestnástom storočí sú najpamätnejšie. Ústava týchto spoločností umožňovala každému členovi obchodovať v rámci sféry práv a výsad spoločnosti na svoj vlastný účet. Levant bola poslednou z týchto dôležitých spoločností a slávna Východoindická spoločnosť bola prvou z veľkých anglických akciových spoločností. Jeho vznik sa datuje od posledného dňa šestnásteho storočia. Ale všetky tieto korporácie obchodovali, nie kolonizovali, spoločnosti.

Zvlášť prominentná bola Spoločnosť kupcov dobrodruhov, združenie, ktoré možno vystopovať takmer na začiatku štrnásteho storočia. Prvú anglickú kráľovskú listinu, ktorú už nie je možné získať späť, dostali obchodníci zo Staple, ktorí v roku 1248 dostali od Jána, vojvodu z Brabantu, privilégiá na obchodovanie v Holandsku. Londýnsky cech obchodníkov, spoločnosť anglických obchodníkov, ktorá začala prvú výrobu vlny v Anglicku v roku 1296, a získala privilégiá od Jána, vojvodu z Brabantu, čo im umožnilo usadiť sa v Antverpách v spojení so všetkými ostatnými anglickými obchodníkmi. Títo obchodníci boli neskôr zlúčení do Bratstva alebo Bratstva svätého Tomáša a Becketa, spoločnosti, ktorá prekvitala okolo roku 1358, keď sa uvádza, že dostali rozsiahle privilégiá od Ľudovíta, grófa z Flámska, za fixáciu svojich základných predmetov predaja. anglického vlneného plátna v Bruggách.

Kráľ Henrich VII. V roku 1493 vyhnal všetkých Vlámov z Anglicka a nariadil, aby sa zastavil styk medzi týmito dvoma krajinami, pričom arcivojvoda Filip, holandský panovník, vyhnal rovnakým spôsobom všetkých anglických poddaných, ktorí mali bydlisko v jeho panstve. Toto embargo trvalo len niekoľko rokov, ako poznamenal Bacon, Henrich VII. Bol „. Kráľ, ktorý miloval bohatstvo a poklad, nemohol zniesť obchodnú chorobu a ani žiadne prekážky, aby mohol pokračovať v gateveine, ktorý sa rozptýlil! V tej krvi“.

Trade was restored at the behest of the Company of Merchant Adventurers of London, which a few years after this time (in 1505) was incorporated by royal charter under the title of The Merchant Adventurers of England. Presuming perhaps upon the aid they had afforded to the crown on this occasion, these London merchants appear to have now made an attempt to take possession of the whole foreign trade of the country. It was the Merchant Adventurers who, under the leadership of Sebastian Cabot, sent their vessels to the far East, sailed the Baltic, kept factors at Novgorod.

Towards the close of the reign of Edward VI efforts were for the first time made to open direct trading relations with Russia (or Muscovy, as it was then more commonly called) by the route leading round North Cape to the White Sea. This route was already known in Anglo-Saxon times. The expedition of Sir Hugh Willoughby in 1553 was equipped by a number of gentlemen and merchants to cut out the Portuguese spice trade with the Moluccas by opening direct communication with Cathay (China) by the north-east passage. Richard Chancellor, Captain of one of Willoughby's ships, had reached Archangel on the White Sea, and had been well received by the Tsar. Chancellor reached the Dwina in 1564, and the Muscovy Trading Company was founded in 1556 obtaining from the Grand Duke of Moscow exemption from duty and safe conduct, it carried English goods mostly cloth as far as the Caspian Sea and Persia.

The Baltic highway was already known to King Alfred from Ohthere's second voyage as far as Sleswig, and from Wulfstan's voyage into the 'East Sea' as far as Truso, near Danzig. These inland waters continued to be frequented from time to time by English skippers trading on their own account under charters from the Crown down to the time of Elizabeth, when the Baltic was constituted a closed sea in favour of an amalgamated English trading association, appropriately called the Eastland Company. This corporation received its first charter in 1579, being described as 'the Fellowship of Eastland Merchants.

The trade to the Levant had been early cultivated by the English, and had been the subject of negociation and of treaties. A Turkish Company for trade in the Levant was founded in 1581, trading partly on a joint, and partly on a separate stock. Into this trade the English staple produce and manufactures had been received and the returns were partly made up of assortments of the produce of the countries at the different ports in the Levant, and partly of Indian produce, which had been brought by the ancient routes of the Red Sea, and of the Persian Gulf, and by land carriage, to the Italian Republics.

Noble seamen, like Frobisher, went in search of a northwest passage to the Pacific, and more than one of them found death instead. English commerce increased rapidly. In the year 1585, Drake introduced tobacco into England the use of the weed soon became so general that cities counted as many tobacco shops as wine and beer shops.

The Marocco or Barbary Company was established by Patent granted in 1585 by Elizabeth to the Earls of Warwick and Leicester, and to forty others, for an exclusive trade to the territory of Marocco for a period of twelve years. To the Emperor, Muley Hamed, the Queen sent her Minister (Roberts), who remained in the country three years, and obtained some privileges for the English, particularly that in future none of the English should be made slaves in his dominions.

A London ship and pinnace having made a prosperous voyage to Benin in 1588, Elizabeth granted in that year a patent for ten years to two London merchants and to others of Exeter and other towns of Devonshire for an exclusive trade to the rivers Senegal and Gambia in Guinea, as all that region of West Africa was then called.

Though France took the lead as a North American colonizer, England followed close on her track. She created in 1606 two companies whose representatives and successors were to exercise an incalculable influence over the destinies of mankind, the South Virginia, or London Company, and the Company of Plymouth Adventurers. Neither was the actual corporation under which the Northern and Southern English colonies subsequently held title, nor were they really the first corporate bodies which tried, under English auspices, the experiment of combining trade and colonization on the East coast of North America.

They were the offspring of the heroic but futile efforts made by Raleigh and his lieutenant in the previous century, to found a colony in Virginia. The provisions of the Charter granted Sir Walter in 1583-1584, expressed conclusively the spirit which even then guided England in her colonization schemes. The Charter grants to the colonists "all the privileges of free denizens and persons native of England, in such ample manner as if they were born and personally resident in our said Realm of England." And they were to be governed according to such statutes as shall be by him or them established, provided they do not contradict the law of the Realm. The same principles and powers underlie the constitutions of all the subsequent colonies. The contrast between these simple and liberal charters and the concessions, edicts, and ordinances, under which the neighboring French colony was governed, accounts for the opposite course followed by the respective nations from their birth until to-day.

The colonization of both Virginia and Massachusetts was undertaken by trading companies, but the policy of these companies, however mistaken in many respects, was widely different from the purely selfish objects of the French companies. Moreover, they were popular in every sense, for the reorganized London Company enrolled as its shareholders 659 individuals and 56 trade guilds.

The Guiana Company charter was issued about the year 1609, when letters patent were granted to Mr. djarcourt, of Stanton-Harcourt, and sixty others, who had founded a station on the river Weapoco. The first English settlement in Guiana was effected by Captain Ley in 1605.

The Bermuda or Somers Isles Company of about one hundred and twenty members was incorporated by royal charter in 1612, when they purchased the islands from the Virginia Company, who, as first discoverers, claimed possession of them. The discovery, which, however, had been anticipated in the sixteenth century by the Spanish navigator Bermudez. The China Or Cathay Company charter was granted in 1635 by Charles I to Sir William Courten, Sir Paul Pindar, Captain John Weddel, and Endymion Porter to trade to China and Japan, as well as to any parts of India where the East India Company had not established themselves before December 12, 1635, but without prejudice to that company in other respects. A condition was that the grantees should, from the sea of China, Japan, or elsewhere, send one well-furnished ship to attempt the discovery of the North-West Passage. But the venture came to nothing.

The Canary Company was created in 1665 by Charles II., who granted a royal patent to sixty persons therein named, and to all others of his subjects who had within seven years past traded to the Canary Islands to the value of 6,000 yearly. The company was to enjoy the exclusive trade to the Canary Islands, under a Governor, Deputy-Governor, and twelve assistants. Of all the historical corporate bodies, this company had the briefest existence, its charter having been withdrawn on a suit brought against it before Parliament in the year 1667.

Considering the complete failure, from the point of view of colonization, of the chartered companies of the seventeenth century, the revival by England of this method of national expansion in the latter half of the nineteenth century may seem surprising. All the chartered companies of this day are, however, understood to be merely forerunners of Government, and speedily resign their charters for a pecuniary consideration, after giving the powers creating them a title to the district exploited.

The first discoverers of the great goldfield in South Africa are reported to be the Brothers Struben, owing to whose perseverance and patience the Witwatersrandt became the Eldorado of speculators' dreams. In 1886 this locality was declared a public goldfield by formal proclamation, and the South African golden age began. In a little while the regions north of the Limpopo began to be investigated, and each in their turn to yield up their treasures. In 1888 a concession to work mineral upon his territory was obtained from Lobengula, the Matabele king. A year later the British South Africa Company was founded. The Company having obtained its charter, no time was lost.

The British North Borneo Company, founded in 1881, gave place to a protectorate in 1888. The Royal Niger Company of 1886 sold its rights and territory to the British Government for 865,000 in 1900. The Imperial British East Africa Company, created in 1885, disposed of its possessions to the British Government in 1894 for 250,000. Cecil Rhodes' famous British South Africa Company remained longer in existence, but its powers as a governing body were very much crippled since the Jameson raid and the war against Lobengula. The German East Africa Company resigned its governing functions in 1890, and the German New Guinea Company followed its example in 1899.

The British African Commercial Companies alone undoubtedly added to the Empire about 2,000,000 square miles of territory, whose value is by some belittled, even as the worth of Canada was depreciated by the statesmen of France, as it also was by those of England when they resigned Kirke's conquest without a murmur. The charters of the modern companies differed in many material respects from those of the seventeenth century, but they resemble strangely, in their essential features, those of France in the seventeenth century, in so far as they are endowed with political functions while organized as money-making corporations.


Age of Exploration (16th-17th centuries)

A driving force for the exploration of the Arctic was the desire of European monarchs to find an alternate trading route to China, via either a Northwest Passage along the coast of North America, or a Northeast Passage along the coast of Siberia. A number of expeditions sought such routes in the 1500-1700s, which resulted in the discovery of much of northern North America, but no viable passage.

In 1524, under the direction of the king of France, Giovanni da Verrazano took the entrance to Hudson River (now New York City) to be the entrance for the passage, and ten years later Jacques Cartier likewise discovered the St. Lawrence estuary. The first Englishman to seek the passage was Martin Frobisher in three voyages up to 60°N between 1576 and 1578. On his first voyage, relations with the natives quickly became hostile, and a prisoner was brought back to England. John Davis followed in 1585, 1586, and 1587 charting the strait west of Greenland that now bears his name.

Financed by the Dutch, in 1609 the Englishman Henry Hudson followed Verrazano's course, and explored the river that now bears his name. The following year he discovered the vast inlet (now called Hudson Bay) beyond Davis Strait. Robert Bylot and navigator William Baffin undertook two expeditions in 1615 and 1616, exploring the north coast of Greenland up to 78°N and then along the Canadian archipelago to Lancaster Sound. Convinced it was only a bay, Baffin concluded that no Northwest Passage existed, and interest in searching for one waned for the next 200 years.

Other explorers were drawn to search for a Northeast Passage connecting the White Sea and Bering Sea. The Dutch navigator William Barents led three expeditions east of Novaya Zemlya, and on the third expedition in 1596 claimed Spitsbergen. From the early 16th century, Russian navigators used shallow draft vessels with reinforced bottoms (kochi) to cross the Kara Sea and explore the Ob and Yenisey rivers. Yermak's Cossacks expanded the Russian presence eastward, crossing the Ural Mountains in 1581. In 1601, Mangazeya town was founded at Taz River between the Ob and Yenisey rivers, and dozens of boats from Pomor lands began annual navigations.

Throughout the first quarter of the 17th century, a great number of merchants, trappers and Cossacks moved east and north, settled East Siberia and explored the northern Siberian coast. In 1610, the Yenisey River was navigated to its northern estuary and the coast to the estuary of the Pyasina was explored. Cape Chelyuskin was overtaken from the west in 1617, Yakutian Cossacks Ivan Rebrov and Ilya Perfilyev headed down to the Lena River estuary and made the first sea voyage to the Yana River in 1633, and in 1639, the Pacific shore was reached by Ivan Moskvitin and his detachment of Cossacks. In a 15-year timespan, all Siberian river estuaries from Khatanga to Kolyma had been discovered and a large part of the Northeast Passage from the White Sea to Kolyma estuary had been covered. Semen Dezhnev traversed the final segment in 1648, leading 90 Cossacks on a journey from the Kolyma to Anadyr Rivers, discovering the strait between Asia and America (proving that they were different continents) and passing the cape which now bears his name.

Francis, D., Discovery of the North: The Exploration of Canada's Arctic, Hurtig Publishers, Edmonton, Canada, 224 pp., 1986.

Imbert, B., North Pole, South Pole: Journeys to the Ends of the Earth, Harry N. Abrams, Publishers, New York, 192 pp., 1992.


Pozadie

European medieval knowledge about Asia beyond the reach of Byzantine Empire was sourced in partial reports, often obscured by legends, dating back from the time of the conquests of Alexander the Great and his successors. In 1154, Arab geographer Muhammad al-Idrisi created what would be known as the Tabula Rogeriana at the court of King Roger II of Sicily. The book, written in Arabic, is a description of the world and world map. It is divided into seven climate zones and contains maps showing the Eurasian continent in its entirety, but only the northern part of the African continent. It remained the most accurate world map for the next three centuries, but it also demonstrated that Africa was only partially known to either Christians, Genoese and Venetians, or the Arab seamen, and its southern extent was unknown. Knowledge about the Atlantic African coast was fragmented, and derived mainly from old Greek and Roman maps based on Carthaginian knowledge, including the time of Roman exploration of Mauritania. The Red Sea was barely known and only trade links with the Maritime republics, the Republic of Venice especially, fostered collection of accurate maritime knowledge.

Indian Ocean trade routes were sailed by Arab traders. Between 1405 and 1421, the Yongle Emperor of Ming China sponsored a series of long-range tributary missions. The fleets visited Arabia, East Africa, India, Maritime Southeast Asia, and Thailand. But the journeys, reported by Ma Huan, a Muslim voyager and translator, were halted abruptly after the emperor’s death, and were not followed up, as the Chinese Ming Dynasty retreated in the haijin, a policy of isolationism, having limited maritime trade.


England and the High Seas

Throughout the 17th century, the British established numerous successful American colonies and dominated the Atlantic slave trade, which eventually led to creating the most powerful European empire.

Učebné ciele

Explain why England was interested in establishing a maritime empire

Kľúčové informácie

Kľúčové body

 • In 1496, King Henry VII of England, following the successes of Spain and Portugal in overseas exploration, commissioned John Cabot to lead a voyage to discover a route to Asia via the North Atlantic. Cabot sailed in 1497 and he successfully made landfall on the coast of Newfoundland but did not establish a colony.
 • In 1562, the English Crown encouraged the privateers John Hawkins and Francis Drake to engage in slave-raiding attacks against Spanish and Portuguese ships off the coast of West Africa, with the aim of breaking into the Atlantic trade system. Drake carried out the second circumnavigation of the world in a single expedition, from 1577 to 1580.
 • In 1578, Elizabeth I granted a patent to Humphrey Gilbert for discovery and overseas exploration. In 1583, he claimed the harbor of Newfoundland for England, but no settlers were left behind. Gilbert did not survive the return journey to England, and was succeeded by his half-brother, Walter Raleigh, who founded the colony of Roanoke, the first but failed British settlement.
 • In the first decade of the 17th century, English attention shifted from preying on other nations’ colonial infrastructures to the business of establishing its own overseas colonies. The Caribbean initially provided England’s most important and lucrative colonies.
 • The introduction of the 1951 Navigation Acts led to war with the Dutch Republic, which was the first war fought largely, on the English side, by purpose-built, state-owned warships. After the English monarchy was restored in 1660, Charles II re-established the Navy, but as a national institution known, since then, as “The Royal Navy.”
 • Throughout the 17th century, the British established numerous successful American colonies, all based largely on slave labor. The colonization of the Americas and the participation in the Atlantic slave trade allowed the British to gradually build the most powerful European empire.

Kľúčové pojmy

 • Jamestown: The first permanent English settlement in the Americas, established by the Virginia Company of London as “James Fort” on May 4, 1607, and considered permanent after brief abandonment in 1610. It followed several earlier failed attempts, including the Lost Colony of Roanoke.
 • Plymouth: An English colonial venture in North America from 1620 to 1691, first surveyed and named by Captain John Smith. The settlement served as the capital of the colony and at its height, it occupied most of the southeastern portion of the modern state of Massachusetts.
 • Roanoke: Also known as the Lost Colony a late 16th-century attempt by Queen Elizabeth I to establish a permanent English settlement in the Americas. The colony was founded by Sir Walter Raleigh. The colonists disappeared during the Anglo-Spanish War, three years after the last shipment of supplies from England.
 • Navigation Acts: A series of English laws that restricted the use of foreign ships for trade between every country except England. They were first enacted in 1651, and were repealed nearly 200 years later in 1849. They reflected the policy of mercantilism, which sought to keep all the benefits of trade inside the empire, and minimize the loss of gold and silver to foreigners.
 • First Anglo-Dutch War: A 1652-1654 conflict fought entirely at sea between the navies of the Commonwealth of England and the United Provinces of the Netherlands. Caused by disputes over trade, the war began with English attacks on Dutch merchant shipping, but expanded to vast fleet actions. Ultimately, it resulted in the English Navy gaining control of the seas around England, and forced the Dutch to accept an English monopoly on trade with England and her colonies.

Úvod

The foundations of the British Empire were laid when England and Scotland were separate kingdoms. In 1496, King Henry VII of England, following the successes of Spain and Portugal in overseas exploration, commissioned John Cabot (Venetian born as Giovanni Caboto) to lead a voyage to discover a route to Asia via the North Atlantic. Spain put limited efforts into exploring the northern part of the Americas, as its resources were concentrated in Central and South America where more wealth had been found. Cabot sailed in 1497, five years after Europeans reached America, and although he successfully made landfall on the coast of Newfoundland (mistakenly believing, like Christopher Columbus, that he had reached Asia), there was no attempt to found a colony. Cabot led another voyage to the Americas the following year, but nothing was heard of his ships again.

The Early Empire

No further attempts to establish English colonies in the Americas were made until well into the reign of Queen Elizabeth I, during the last decades of the 16th century. In the meantime, the Protestant Reformation had turned England and Catholic Spain into implacable enemies. In 1562, the English Crown encouraged the privateers John Hawkins and Francis Drake to engage in slave-raiding attacks against Spanish and Portuguese ships off the coast of West Africa, with the aim of breaking into the Atlantic trade system. Drake carried out the second circumnavigation of the world in a single expedition, from 1577 to 1580, and was the first to complete the voyage as captain while leading the expedition throughout the entire circumnavigation. With his incursion into the Pacific, he inaugurated an era of privateering and piracy in the western coast of the Americas—an area that had previously been free of piracy.

In 1578, Elizabeth I granted a patent to Humphrey Gilbert for discovery and overseas exploration. That year, Gilbert sailed for the West Indies with the intention of engaging in piracy and establishing a colony in North America, but the expedition was aborted before it had crossed the Atlantic. In 1583, he embarked on a second attempt, on this occasion to the island of Newfoundland whose harbor he formally claimed for England, although no settlers were left behind. Gilbert did not survive the return journey to England, and was succeeded by his half-brother, Walter Raleigh, who was granted his own patent by Elizabeth in 1584. Later that year, Raleigh founded the colony of Roanoke on the coast of present-day North Carolina, but lack of supplies caused the colony to fail.

Empire in the Americas

In 1603, James VI, King of Scots, ascended (as James I) to the English throne, and in 1604 negotiated the Treaty of London, ending hostilities with Spain. Now at peace with its main rival, English attention shifted from preying on other nations’ colonial infrastructures, to the business of establishing its own overseas colonies. The Caribbean initially provided England’s most important and lucrative colonies. Colonies in Guiana, St Lucia, and Grenada failed but settlements were successfully established in St. Kitts (1624), Barbados (1627), and Nevis (1628). The colonies soon adopted the system of sugar plantations, successfully used by the Portuguese in Brazil, which depended on slave labor, and—at first—Dutch ships, to sell the slaves and buy the sugar. To ensure that the increasingly healthy profits of this trade remained in English hands, Parliament decreed in the 1651 Navigation Acts that only English ships would be able to ply their trade in English colonies. In 1655, England annexed the island of Jamaica from the Spanish, and in 1666 succeeded in colonizing the Bahamas.

African slaves working in 17th-century Virginia (tobacco cultivation), by an unknown artist, 1670

In 1672, the Royal African Company was inaugurated, receiving from King Charles a monopoly of the trade to supply slaves to the British colonies of the Caribbean. From the outset, slavery was the basis of the British Empire in the West Indies and later in North America. Until the abolition of the slave trade in 1807, Britain was responsible for the transportation of 3.5 million African slaves to the Americas, a third of all slaves transported across the Atlantic.

The introduction of the Navigation Acts led to war with the Dutch Republic. In the early stages of this First Anglo-Dutch War (1652-1654), the superiority of the large, heavily armed English ships was offset by superior Dutch tactical organization. English tactical improvements resulted in a series of crushing victories in 1653, bringing peace on favorable terms. This was the first war fought largely, on the English side, by purpose-built, state-owned warships. After the English monarchy was restored in 1660, Charles II re-established the navy, but from this point on, it ceased to be the personal possession of the reigning monarch, and instead became a national institution, with the title of “The Royal Navy.”

England’s first permanent settlement in the Americas was founded in 1607 in Jamestown, led by Captain John Smith and managed by the Virginia Company. Bermuda was settled and claimed by England as a result of the 1609 shipwreck there of the Virginia Company’s flagship. The Virginia Company’s charter was revoked in 1624 and direct control of Virginia was assumed by the crown, thereby founding the Colony of Virginia. In 1620, Plymouth was founded as a haven for puritan religious separatists, later known as the Pilgrims. Fleeing from religious persecution would become the motive of many English would-be colonists to risk the arduous trans-Atlantic voyage Maryland was founded as a haven for Roman Catholics (1634), Rhode Island (1636) as a colony tolerant of all religions, and Connecticut (1639) for Congregationalists. The Province of Carolina was founded in 1663. With the surrender of Fort Amsterdam in 1664, England gained control of the Dutch colony of New Netherland, renaming it New York. In 1681, the colony of Pennsylvania was founded by William Penn. The American colonies were less financially successful than those of the Caribbean, but had large areas of good agricultural land and attracted far larger numbers of English emigrants who preferred their temperate climates.

From the outset, slavery was the basis of the British Empire in the West Indies. Until the abolition of the slave trade in 1807, Britain was responsible for the transportation of 3.5 million African slaves to the Americas, a third of all slaves transported across the Atlantic. In the British Caribbean, the percentage of the population of African descent rose from 25% in 1650 to around 80% in 1780, and in the 13 Colonies from 10% to 40% over the same period (the majority in the southern colonies). For the slave traders, the trade was extremely profitable, and became a major economic mainstay.

Map of the British colonies in North America, 1763 to 1775. First published in: Shepherd, William Robert (1911) “The British Colonies in North America, 1763–1765” in Historical Atlas, New York, United States: Henry Holt and Company, p. 194.

Although Britain was relatively late in its efforts to explore and colonize the New World, lagging behind Spain and Portugal, it eventually gained significant territories in North America and the Caribbean.


SPANISH AND THE AGE OF EXPLORATION

Spanish is not only interesting but also somewhat complex. For instance, the Age of Exploration was a time created from trade occurring with the Middle East, which was later perpetuated once Christopher Columbus made the discover of another hemisphere in 1492. As Spanish conquistadors filtered into lands occupied by the Indians, gold was discovered, which started a huge period of adventure and exploration.

During the Age of Exploration, many brave men swept across the Ocean, some discussed in this article. For starters, Juan Ponce de Leon is most famous for his discovery of what we now call Florida. Although this explorer was formally trained to be a public servant and soldier, he set sail with Christopher Columbus on his second voyage.

Faithfully serving Spain, Ponce de Leon was selected to enter and colonize Puerto Rico. However, after Christopher Columbus died, the Crown of Spain refused to give any power to his son, Diego Columbus. Determined to win, Diego finally won his rights after battling with the Madrid courts. At that time, Ponce de Leon was taken out of office, feeling betrayed. Not interested in working under the leadership of Diego, de Leon headed out to explore northern areas, as well as the upper Bahamas.

In 1513, Ponce de Leon began sailing in the direction of Florida, actually making a spiritual journey to restore his damaged name. His ship&rsquos crew spotted land and landed near St. Augustine in six days. Arriving on land to find greenery and flowers, Ponce de Leon named the land Pescua Florida, which translates to &ldquoplace of flowers&rdquo. Unfortunately, de Leon was not able to secure funding for a second trip to Florida for another eight years but by 1521, he and 500 men such as artisans, farmers, and priest settled in the beautiful land of south Florida.

Another explorer who made a name for himself during the Age of Exploration was Panfilo de Narvaez. Noted for being a long-serving Caribbean soldier, Narvaez was hired in 1520 by Spanish authorities to take over and control the explorations of another mane, Hernan Cortes. Unfortunately, Narvaez was captured and imprisoned for three years. However, after being released, he took a voyage to Madrid to seek a grant for colonizing the Gulf Coast.

Meeting Cabeza de Vaca, the grandson of the man who had taken control of the Canary Islands, the two men joined forces, setting sail in 1527. Traveling with five ships and 400 men, Narvaez and Vaca landed just to the north of Tampa Bay. Wanting to discover another Mexico, the two men captured Ucita, the Indian leader but without the prisoner sharing any information on where gold could be found, Ucita&rsquos nose was cut off.

Vaca wanted to stay whereas Narvaez wanted to head back to Cuba, leaving the majority of his men to look for gold in the north. This move proved disastrous for the Spanish and Indian relation, something that did not heal for many years. Sadly, the legacy left by Narvaez was that of trickery, thievery, and violence. Returning to Florida, Narvaez continued to search for gold while others were battling the Indians. Eventually, one of Narvaez&rsquos ships capsized in a storm, causing him to drown. Vaca survived along with a small crew, living in an Indian village for two years. In the summer of 1536, Vaca made it to Mexico City!

Spanish Culture

Spanish History, Customs, Etiquette, Language and Culture

Another way to learn spanish is to learn about it's culture. How spanish people lived in past, their customs and etiquette, art, literature, wars etc.