Články

Cirkev vo svetle naučenej nevedomosti

Cirkev vo svetle naučenej nevedomosti

Cirkev vo svetle naučenej nevedomosti

Izbicki, Thomas M.

Stredoveká filozofia a teológia, roč. 3 (1993)

Abstrakt

Roky 1436 až 1442 boli zásadnými v živote a mysleli na Mikuláša z Cusa, ktorý do tohto obdobia vstúpil ako popredný koncilový teoretik svojej generácie a vyšiel z neho ako pápežský apológ, „Herkules Eugeniov“, ako jeden z najoriginálnejších špekulatívnych mysliteľov renesancie. Cusanova zmena ekleziologického dôrazu sa zhodovala s zatmením kardinála Giuliana Cesariniho, s ktorým bol úzko spätý ako vodca Bazilejského koncilu, a vzostupom kardinála Louisa d’Alemana, horlivého nepriateľa Eugena IV. Samotná táto zmena vedenia sa zhodovala s frakčným rozdelením zhromaždenia na miesto rady zväzu s Grékmi a zmenou dôrazu od otvorenej debaty o otázkach viery, jednoty a reforiem k pokusu vyhlásiť koncilovú nadradenosť za dogmu .


Pozri si video: Is it true that yoga will awaken deeper energy, which is called kundalini? J. Krishnamurti (December 2021).