Články

Agenti, akcie a ciele

Agenti, akcie a ciele

Agenti, akcie a ciele

Kretzmann, Norman

Medieval Philosophy and Theology, diel 9, číslo 2, september 2000

Abstrakt

Akvinský uzatvára svoju úvodnú kapitolu oznámením, že jeho prvou úlohou v knihe III, ktorej sa venuje šesťdesiatdva kapitol, je skúmať „samotného Boha, pokiaľ je na konci všetkých vecí“ (1.1867b). Tento komprimovaný popis veľmi veľkej témy pravdepodobne vyvolá určité pochybnosti. Prečo by sme si mali myslieť, že úplne všetko má svoje ciele alebo ciele? Aj keď máme dostatočné dôvody myslieť si, že to tak je, prečo by sme si mali myslieť, že všetky tieto ciele alebo ciele sa spájajú do jedného konca pre všetky veci?


Pozri si video: How-Know: Pracovať v Google? Prečo nie?! - Ján Rosa (Október 2021).