Články

Civilná správa byzantskej Iberie podľa pečatí

Civilná správa byzantskej Iberie podľa pečatí

Civilná správa byzantskej Iberie podľa pečatí

Autor: Werner Seibt

Istoriani. Festschrift Roin Metreveli. (Tbilisi, 2009)

Úvod: Bolo by dosť beznádejnou úlohou hľadať nové historické texty, ale je tu veľké množstvo východiskového materiálu, ktorý doteraz viac či menej zanedbávali byzantskí a ďalší historici stredoveku, byzantské pečate pečiatok. Z odhadovaných 80 000 býkov je veľa ešte stále nepublikovaných, veľa je viacmenej dobre publikovaných, ale aj publikovaný materiál môže v mnohých prípadoch ponúknuť viac a lepších informácií, ako sa doteraz dosahovalo, pretože v poslednej dekáde byzantská sigilografia zaznamenala obrovský pokrok . Špecialisti sú dnes schopní zostaviť zoznamy dôstojníkov na určitých postoch v chronologickom poradí (čiastočne na základe relatívne chronológie), čo je napr. veľkú hodnotu pre prestavbu pokrajinskej správy Byzantskej ríše.

Pozri tiež web Prosopografia byzantského sveta