Články

Zákony, právne predpisy a požičiavanie: Skúmanie vplyvu križiackych výprav na zákaz úžery

Zákony, právne predpisy a požičiavanie: Skúmanie vplyvu križiackych výprav na zákaz úžery

Zákony, právne predpisy a požičiavanie: Skúmanie vplyvu križiackych výprav na zákaz úžery

Ryan, Matthew James

MA Thesis, University of North Carolina (2008)

Abstrakt

Ťažiskom tejto práce je preskúmanie možného dopadu ekonomických nevyhnutností križiackej výpravy na zákaz úžery latinskej cirkvi. V priebehu dvanásteho storočia možno pozorovať zosilnenú rétoriku a rastúcu neznášanlivosť požičiavania na úrok. Otázkou zostáva, prečo, najmä v období zodpovedajúceho komerčného rastu. Ochrana bojovníkov sa stala oblasťou zásadného významu, ako to zdôrazňuje cirkevná legislatíva z tohto obdobia. Ochrana majetku, pokračovanie v spravodlivých trhových praktikách a rozšírená politika obmedzovania obchodu so Saracénmi hrali pri presadzovaní sôch úžery rozhodujúcu úlohu. Inšpiroval tiež zmysel pre „kresťanský univerzalizmus“, ktorý bol dôležitý pre križiacke hnutie.

C.lízať sem a prečítať si túto prácu od Univerzita v Severnej Karolíne


Pozri si video: Templari u Srbiji - Templeri 10 (Október 2021).