Články

Skutky Matúša a Ondreja v meste kanibalov

Skutky Matúša a Ondreja v meste kanibalov

Skutky Matúša a Ondreja v meste kanibalov

Sharp, Tom

Stredoveké fórum Vol.2 (2003)

Abstrakt

V druhom storočí po Ježišovej smrti vznikli legendy, ktoré zapĺňali medzery, o ktorých Nový zákon mlčí, najmä skúsenosti apoštolov, ktorých Ježiš prikázal „činiť učeníkmi všetkých národov“ (Matúš 28:19), dokonca „Do končín Zeme“ (Skutky 1: 8). Tieto legendy o apoštoloch bavili prvých kresťanov stovky rokov. Príbeh Skutky Matúša a Ondreja v meste kanibalov bol napísaný v gréčtine pravdepodobne krátko pred rokom 400 n.l. egyptským mníchom. Mesto kanibalov bolo Marmadonia, považovaná za mesto v Scythii, teraz na východnom Kryme; Andrew začína svoju cestu z krajiny Achaia, regiónu Scythia na východnom pobreží Čierneho mora. Uvádza sa preklad do modernej angličtiny, ktorý nadväzuje na staroanglický preklad strateného latinského prekladu gréckeho textu.


Pozri si video: TOP 10 - Důkazů o CESTOVÁNÍ ČASEM!!! (Október 2021).