Články

Marián Lyric v cisterciánskom kláštore počas vrcholného stredoveku

Marián Lyric v cisterciánskom kláštore počas vrcholného stredoveku

Marián Lyric v cisterciánskom kláštore počas vrcholného stredoveku

Noell, Brian

Comitatus Vol.30 (1999)

Úvod

Mariánska pobožnosť má v kresťanstve dlhú históriu, najmä na východe. Zdá sa, že festivaly, ktoré ju slávia ako Bohorodičku alebo Matku Božiu, siahajú minimálne do štvrtého storočia v grécky hovoriacich častiach
Rímska ríša. Až na konci jedenásteho a začiatku dvanásteho storočia však západ vyvinul mariánsku teológiu, ktorá jej zabezpečila rovnako vznešené postavenie, aké dlho zastávala v byzantskej cirkvi.


Pozri si video: Středověká Relaxační hudba (Október 2021).