Články

Predstavujeme si život Proroka: Nová interpretácia Síry vo vizuálnej podobe v Džamí al-Tawarik Rashīd al-Dín

Predstavujeme si život Proroka: Nová interpretácia Síry vo vizuálnej podobe v Džamí al-Tawarik Rashīd al-Dín

Predstavujeme si život Proroka: Reinterpretácia Síry vo vizuálnej podobe v Džamí al-Tawarik Rašíd al-Dín

Autor: Benjamin D. Cox

Publikované online (2005)

Úvod: Bohužiaľ, ešte predtým, ako sa pustíme do snahy analyzovať obrazy, ktoré obsahujú sled Prorockého života v Džamí al-Tawarik Rashīd al-Dín, nachádzame sa v strate. V ideálnom prípade by sme mali k dispozícii celú škálu legiend týkajúcich sa života Proroka, ktoré by boli aktuálne počas obdobia Ilkhanid a prístupné Rašídovi al-Dínovi, oproti ktorým by sme porovnali text samotného dokumentu a prehľadali ho o dôkaz redakčnej ruky. Text, ktorý bol dôkladne rozobraný, by sme sa mali venovať redakčnému prechodu od textu k ilustrácii a jeho eseji, ktorý by vysvetlil autorovu konkrétnu voľbu scén a ich prevedenie ako najživšie aspekty jeho vlastnej tvorby.


Pozri si video: Как правильно соболезновать в Исламе? Шейх Халид аль-Фулейдж (December 2021).