Články

Pokles, pád a transformácia

Pokles, pád a transformácia

Pokles, pád a transformácia

Autor: Clifford Ando

Vestník neskorej antiky, Zv. 1: 1 (2008)

Abstrakt: Esej ponúka sériu pohľadov na historiografiu mladšej antiky. Týka sa populárnych indexov kontinuity, zmien a úpadku s konkrétnymi systémami morálneho a estetického hodnotenia. Najpodrobnejšie sa pýta, čo je uvedené v zátvorkách a čo sa predpokladá v kultúrno-historickom výskume v tomto období, a navrhuje tri nedostatky v literatúre: záujemcom o starodávne nároky na inovácie sa často venuje príliš veľa dôvery; moderné analytické kategórie sú často prepisované ako motivujúca polarita starodávneho diskurzu; a starodávne záujmy (napríklad etnický pôvod) sú v modernom štúdiu ľahko remobilizované. Všetky tri kroky podporujú konkrétne, často pochybné periodizácie klasickej a neskorej antiky a vyžadujú pokračujúce výsluchy.


Pozri si video: Jim Rickards: Prepare For The New Great Depression (Október 2021).