Články

Premena a zničenie nevercov v dielach Rogera Bacona

Premena a zničenie nevercov v dielach Rogera Bacona

Premena a zničenie nevercov v dielach Rogera Bacona

Aleksey Klemeshov

Náboženstvo a moc v Európe: konflikty a zbližovanie, editoval Joaquim Carvalho (Pisa University Press, 2007)

Abstrakt: Kapitola je venovaná názorom Rogera Bacona, františkánskeho mysliteľa a vedca z 13. storočia, na premenu neveriacich. Jeho pozícia bola úzko spojená s jeho eschatologickými a astrologickými názormi a jeho presvedčením o príchode Antikrista v nie vzdialenej budúcnosti, ktorá je príčinou zjednotenia katolíckeho sveta. Bacon navrhol spôsoby a prostriedky na čo najefektívnejšiu premenu nevercov (štúdium jazykov, kázanie, racionálne argumenty) a na zničenie osôb, ktoré sa nedali premeniť (z optických zbraní na „grécky oheň“). Autor berie na vedomie podobnosť medzi Baconovými názormi a názormi autorov ako Thomas Aquinas, Ramon Lull a Pierre Dubois.


Pozri si video: History of Optometry Episode 1: Roger Bacon and Spectacles (Október 2021).