Články

Messiaen a obyčajný

Messiaen a obyčajný

Messiaen a obyčajný

Jason M. Hardink

PhD dizertačná práca, Rice University, 2007

Abstrakt: Tento príspevok pojednáva o rôznych úrovniach vplyvu, ktorý mal gregoriánsky chorál na hudbu Oliviera Messiaena. Náboženská symbolika katolíckej teológie diktovala programové prvky Messiaenových diel a hudba rímskokatolíckej liturgie fungovala ako dôležitý symbol v jeho kompozičnom jazyku. Tento príspevok ponúka komplexnú diskusiu o vzťahu gregoriánskeho chorálu k hudbe Messiaena, ako aj preskúmanie dôležitých parafrázach chorálu v jeho skladbách.


Pozri si video: Messiaen on Birds I (December 2021).