Články

Daniel v Dni levov: Ranostredoveké rezbárske práce a ich pôvod

Daniel v Dni levov: Ranostredoveké rezbárske práce a ich pôvod

Daniel v Dni levov: Ranostredoveké rezbárske práce a ich pôvod

Autor: Tina Negus

Folk Life: Journal of Ethnological Studies, Zväzok 44 (2005-6)

Úvod: Sám tvoj Boh, ktorý si tak verne slúžil, ti dá, aby ťa zachránil.

Tieto slová, ktoré povedal kráľ Dárius Médsky, keď dal proroka Daniela uvrhnúť do jámy levov pre zločin odmietnutia uctievať ho, sa niesli v priebehu storočí. Tieto udalosti sa stali v Babylone, v polovici šiesteho storočia pred n. L., Keď sa správa v Starom zákone zdala oveľa neskoršia. Danielov Boh ho skutočne zachránil a od tej doby je považovaný za príklad viery a spravodlivosti spolu s Jonášom a tromi mladíkmi v ohnivej peci. Jeho dôvera v Pána a jeho nevina sa považujú za ochranu pred zlom. Nie je preto prekvapením, že sa Danielove obrazy nachádzajú od najstarších rokov kresťanstva až do stredoveku. Daniela možno skutočne považovať za predobraz samotného Krista.


Pozri si video: Umelecký rezbár Martin Barnáš (Október 2021).