Články

Náklady na kapitál a stredoveká poľnohospodárska technika

Náklady na kapitál a stredoveká poľnohospodárska technika

Náklady na kapitál a stredoveká poľnohospodárska technika

Gregory Clark

Skúmanie hospodárskych dejín, Zv. 25, číslo 3 (1998)

Abstrakt: Miera návratnosti kapitálu v Anglicku pred rokom 1350 bola najmenej dva a pol násobkom úrovne po roku 1750. Rozsah a načasovanie tohto poklesu sa skúma pomocou poplatkov za nájomné a výnosov z držby pôdy od roku 1151 do roku 1850. Vysoká úrokové sadzby vysvetľujú niekoľko znakov stredovekej ekonomiky, vrátane väčšiny prvkov toľko diskutovaného systému otvoreného trhu. Ďalej sa dá preukázať, že nízke výnosy stredovekých producentov obilia, ktoré sú tiež predmetom niektorých diskusií, sú aspoň čiastočne vysvetliteľné vysokou úrovňou úrokové náklady na pozemkové úpravy.


Pozri si video: Belgrade with Boris Malagurski. HD (Október 2021).