Články

Kultúrny šok svätého Patrika

Kultúrny šok svätého Patrika

Kultúrny šok svätého Patrika

Edward Dutton

Estudios Irlandeses, Číslo 6 (2011)

Abstrakt: Tento článok vrhne nové svetlo na Spoveď svätého Patrika jeho skúmaním cez prizmu modelu kultúrneho šoku. Tvrdí, že fázy obrátenia svätca vo veľkej miere nasledujú po fázach kultúrneho šoku a že niektoré moderné príklady kultúrneho šoku sú veľmi podobné skúsenostiam s náboženskou konverziou. Tieto pozorovania uvedie do kontextu do tézy, že „náboženstvo“ a „kultúra“ sa jasne rozlišujú iba v západných alebo postosvietenských spoločnostiach, že „kultúra“ nahradila Boha v mnohých moderných spoločnostiach a že medzi týmito dvoma konceptmi existuje silné rozdelenie nie je filozoficky udržateľný. V súlade s tým uplatní moderný model „kultúrneho šoku“ na Patrickove skúsenosti s argumentom, že je príkladom tohto modelu.


Pozri si video: Kamelot - Den svatého Patrika (Septembra 2021).